ping چیست ؟
 ping دستوری است که مشخص می‌کند که آیا یک کامپیوتر خاص که ما  ip یا domain آن را می‌دانیم، روشن و فعال هست یا نه. و اینکه اگر فعال باشد مدت زمان رسیدن بسته‌های  tcp/ip از آن کامپیوتر به کامپیوتر ما چقدر است.
کاربرد این دستور به صورت زیر است:

Ping  ip-or-domain

که به جای  ip-or-domain باید شماره  ip و یا domain آن(اگر داشته باشد) را می‌گذاریم.
مثلا  ping yahoo.com را در command prompt تایپ کردم و به نتایج زیر رسیدم:

 

:Pinging yahoo.com [98.138.253.109] with 32 bytes of data

Reply from 98.138.253.109: bytes=32 time=325ms TTL=45

Reply from 98.138.253.109: bytes=32 time=325ms TTL=45

Reply from 98.138.253.109: bytes=32 time=324ms TTL=45

Reply from 98.138.253.109: bytes=32 time=323ms TTL=45

    :Ping statistics for 98.138.253.109

         Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 ( 0% loss)

:Approximate round trip times in milli-seconds

        Minimum = 323ms, Maximum = 325ms, Average = 324ms 

این نتایج نشان می‌دهد که  yahoo.com فعال است.

- tracert چیست ؟
 tracertابزاری است که نشان می‌دهد که یک packet اطلاعاتی از کامپیوتر شما چه مسیری را طی می‌کند و از چه کامپیوترهایی می‌گذرد تا به یک مقصد خاص برسد. مقصد را ما مشخص می‌کنیم و معمولا همان کامپیوتری است که داریم  footprinting می‌کنیم.
کاربرد این دستور به صورت زیر است:

                                      tracert ip-or-domain

Network Connection این دستور برای باز کردن صفحه Network Adapter و دست‌رسی به تنظیمات شبکه به کار می‌رود، برای مثال زمانی که لازم است به تنظیمات کارت شبکه دست‌رسی داشته باشد.
Internet Option مواردی همچون برداشتن Proxy و یا Reset کردن مرورگر اینترنت و دیگر تنظیمات اینترنت به کمک اجرای این دستور امکان‌پذیر است.
Ping Modem اگر دست‌رسی اینترنت شما به هردلیل قطع باشد، نخستین گام آزمایش ارتباط با مودم است که به کمک دستور اخیر امکان‌پذیر خواهد بود.
Ping 85.15.1.10  این دستور برای آزمایش ارتباط شما با سایت شاتل است. اگر با وجود برقراری ارتباط با مودم دست‌رسی شما همچنان قطع باشد، گام بعدی آزمایش ارتباط شما با شاتل است.
Ping 8.8.8.8 این دستور برای آزمایش برقراری ارتباط با اینترنت است. برای مثال چنانچه این ارتباط برقرار نباشد ممکن است سرویس شما به دلایل گوناگون از جمله داشتن بدهی، وجود مشکل در کابل‌ها و ... قطع باشد.
Ping Yahoo.com این دستور برای آزمایش برقراری ارتباط با سایت یاهو (به عنوان یک سایت شناخته شده که همیشه در دسترس است) به کار می‌رود. برای مثال چنانچه ارتباط شما با IP برقرار باشد ولی نتوانید سایت یاهو را ping کنید، مشکل از DNS است و باید DNS را ریست کرد.
IP Config / All با اجرای این دستور فهرست کامل کارت شبکه‌ها و IPهایی که دریافت کرده‌اید، به شما نشان داده می‌شود.
IP Config / Flush DNS این دستور کش DNS را پاک می‌کند.
Netstat -on این دستور پورت‌ها و IPهایی که روی سیستم شما فعال هستند، نشان می‌دهد.
MAC Address برای دیدن آدرس فیزیکی کارت شبکه به اجری این دستور نیاز دارید.
Tracert Yahoo.com این دستور مسیری را که برای دست‌رسی به آدرس yahoo.com طی می‌شود، بررسی می‌کند.
Firewall ON فایروال سیستم روشن می‌کند.
Firewall OFF فایروال سیستم را خاموش می‌کند. (گاهی ممکن است که فایر وال دست‌رسی شما به اینترنت را مسدود کند به همین دلیل نیاز است که آن را خاموش و یا روشن کرد.)
Proxy Server is OFF اگر Proxy مرورگر شما به صورت دستی تنظیم شده باشد این دستور، این تنظیمات را به حالت پیش فرض باز می‌گرداند.