ردیفشهرنام نمایندگیمدیریتتلفنآدرسنمایش
1زرقانسپهر ارتباطات جنوب تورج فدایی 32623151زرقان بلوار امام خمینی کوچه بهار ۱۲ پلاک ۱۴۰
2زرقانکافی نت پارسهمجتبی ربیعی-علی ابوالفتحی32624437زرقان خیابان شهید صادقی روبروی ترمینال مسافربری،کافی نت پارسه
3لپوئیشرکت اینترنت آنلاینمحمود جعفری09179670948لپویی خیابان گلستان نبش کوچه 1 روبروی مدرسه شهید فهمیده