اینترنت پرسرعت زرقان ADSL

 

خط مشترك ديجيتال نامتقارن، فن آوری ارتباطی پیشرفته ای با پهنای باند وسیع می باشد که برای استفاده در تلفنهای معمولی ساخته شده است.

   با استفاده ازاین تكنولوژي ميتوان از خطوط معمولي تلفن موجود بطور همزمان براي انتقال داده نيز استفاده نمود. با اين تمهيد نه تنها خط تلفن يا فكس به طور عادي به كار خود ادامه مي دهد بلكه انتقال داده با سرعت بالا نيز امكان پذير ميگردد. بر خلاف خطوط معمول این خطوط از تمامی پهنای موجود در خطوط مسی دوطرفه استفاده می‌کنند تا بالاترین سرعت ممکن در ثانیه را ارائه دهنداین شرکتشبکه سپهر ارتباطات جنوب نماینده اینترنت شرکت شاتل در شهر زرقان بوده و آماده ارائه خدمات +ADSL2 و ADSL میباشد .